Dr. B. R. Ambedkar Hostel Help JaiBhim | Login or Register |
Home / Books / 2013 2014 Back
डॉ. बी. आर. आंबेडकर संग्रहणीय डायरी 2013-2014 - लेखक-संकलक माधव गायकवाड

डॉ. बी. आर. आंबेडकर संग्रहणीय डायरी 2013-2014

  • Author
  • लेखक-संकलक माधव गायकवाड
  • Published in
  • 2013
  • Book Price
  • 300 (Indian Rupee)
Book Description:
डॉ. बी. आर. आंबेडकरांच्या थोर विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रथक प्रकाशनाच प्रामाणिक हेतू आहे. चार वर्षे चालू शकेल अशी डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांचे विचार असलेली डायरी. डॉ. बी. आर. आंबेडकरांच्या समविचारी उदा. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, लोकशाहीर अण्ण भाऊ साठे, लहुजी साळवे आदींचा जीवनपट तर आहेच. शिवाय जनसामान्यांना उपयोगी पडेल अशी बरीच माहिती यात देण्यात आली आ?
Share this with your friends!

Comments (0)


X

Navayan

x